รับกำจัดตะกอนน้ำเสียและกากอุตสาหกรรม

ด้วยวิธีการทำปุ๋ยหมัก ที่จะช่วยเปลี่ยนของเสียให้เป็นปุ๋ยหมักมีมูลค่า

ปลอดภัย และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Services

Tree eco

ServiceS

Tree eco

One Stop Services


บริการครบวงจร ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริการของเรา ในทุกขั้นตอนการทำงานเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงเข้าติดต่อ ประสานงาน นำเสนอกระบวนการ

1

Confidently
Logistic


มั่นใจกับการขนส่ง
บริการรถขนส่งเข้ารับของเสีย ถึงจุดกำเนิดในโรงงานลูกค้า พร้อมรับประกันความปลอดภัยและการรั่วไหลตลอดเส้นทางการขนส่ง

2

Hight Efficiency
Micro Organism


ยกระดับการจัดการ
ด้วยจุลินทรีย์

จุลินทรีย์ที่ใช้ผ่าน LD 50 ที่มีการทดสอบและคัดสายพันธุ์เฉพาะ เพื่อเร่งกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก และควบคุมกลิ่นเหม็นที่อาจเกิดขึ้นจึงได้กระบวนการทำงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง

3

Quality Process


กระบวนการทำงานคุณภาพ
กว่า 20 ปีในสายงานด้านปุ๋ยหมัก นำมาซึ่งกระบวนการผลิต ปุ๋ยหมักที่ไม่ก่อ ให้เกิดน้ำเสียปลอดเชื้อโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด

4

Bio Fertilizer


ปลายทางเป็นปุ๋ยหมัก
ของเสียทั้งหมดที่ส่งเข้ามาจะถูกเปลี่ยน เป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับพืชชนิดต่างๆ

5

Zero Waste


ของเสียเป็นศูนย์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบริการของเรา ตั้งแต่ต้นทางจนสุดปลายทาง จะไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย อากาศเสีย หรือของเสียใดๆ

6
One Stop ServiceS Solution & Total Waste Management
บริการรับกำจัดตะกอน/ของเสียชีวภาพ จากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการ ทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุง แบบ Aerobic & Anaerobic Rermentation
จำหน่ายเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ COWTEC เปลี่ยนเศษอาหารหรืออินทรีย์ วัตถุต่างๆ เป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับกำจัด กลิ่นในห้องน้ำ และคราบไขมันในบ่อน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ภายใต้แบรนด์ “BIONIC”