เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ คาวเทค

: เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ คาวเทค
สถานะ : สินค้าใหม่
สอบถามราคา
จำนวน :

จากผลงานการค้นคว้าของคนไทยได้ให้กําเนิด "คาวเทค" วัวเทียมอัจฉริยะที่สามารถ ผลิตปุ๋ยหมัก น้ำสกัดชีวภาพจากวัสดุการเกษตร พืชไร่เหลือใช้ หรือขยะอินทรีย์ต่างๆ แปรรูปมาเป็นปุ๋ยหมักได้สําเร็จรวดเร็ว...และยังเกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการหุงต้ม หรือใช้เพื่อทดแทนการใช้น้ํามันได้

"คาวเทค” ให้ความสะดวก ลดเวลาการทําปุ๋ยหมักได้อย่างน่าอัศจรรย์ หมดปัญหาการรดน้ำกลับกองปุ๋ย ไม่ต้องใช้พื้นที่และแรงงานอย่างที่เคย ท่านจะมีปุ๋ยหมักคุณภาพสูงพร้อมใช้ทุกวัน เป็นการลดต้นทุนและ เพิ่มผลผลิตการเกษตรในระยะยาวอีกด้วยคาวเทค มีประสิทธิภาพในการย่อยอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษอาหาร เศษพืช มูลสัตว์ วัสดุการเกษตร เพื่อผลิตก๊าช ชีวภาพที่มีอัตราส่วนมีเทนเกินถึง 60% สามารถนําไปใช้งานได้ ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ต่อเข้าเตาก๊าซจุดไฟประกอบอาหารทดแทนการใช้งาน LPG ใช้กับหัวเผาต้มน้ำ หรือ อาจนําไปใช้ทดแทนน้ำมันในเครื่องยนต์ เพื่อต่อกับปั๊มน้ำ หรือเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้เช่นกัน ส่วนกากที่เหลือจากการย่อสลายจะอยู่ใรสภาพเสถียร ไม่ส่งกลิ่นเหม็นสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินกับพืชได้ทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี

ขนาดความจุของเครื่อง 100kg., 250kg., และ 500kg.